Java将首字母变大写的最奇特的写法

String name="totalFee" char[] cs=name.toCharArray(); cs[0]-=32; name =  String.valueOf(cs);
String name="totalFee"
char[] cs=name.toCharArray();
cs[0]-=32;
name =  String.valueOf(cs);

image.png

  • 发表于 2018-01-09 20:30
  • 阅读 ( 938 )
  • 分类:Java基础

条评论

请先 登录 后评论
不写代码的码农
三叔

422 篇文章

作家榜 »

  1. 小编 文章
返回顶部
部分文章转自于网络,若有侵权请联系我们删除